Respectloos gedrag

De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM). Dit is een landelijke en jaarlijks terugkerende enquête onder Nederlanders van 15 jaar en ouder, waarin thema’s als leefbaarheid, veiligheid, slachtofferschap van criminaliteit, meningen over het functioneren van de politie en dergelijke worden onderzocht. Sinds 2008 is in de vragenlijst van de IVM ook een vraagstelling opgenomen over het thema ‘respectloos gedrag’. Deze luidt:

Respectloos gedrag is gedrag waarbij de grenzen van goed fatsoen worden overschreden. Kunt u aangeven of u persoonlijk door de hieronder genoemde personen/instanties wel eens respectloos wordt behandeld?

  1. door onbekenden op straat.
  2. door onbekenden in het openbaar vervoer.
  3. door personeel van winkels of bedrijven.
  4. door personeel van overheidsinstanties.
  5. door bekenden (partner, familie of vrienden).

De antwoordmogelijkheden zijn: ‘komt vaak voor’, ‘komt soms voor’, ‘komt zelden voor’, ‘komt nooit voor’, ‘weet niet’, ‘niet van toepassing’.
Bij de in dit artikel weergegeven percentages zijn de categorieën vaak en soms bij elkaar opgeteld.

De IVM kent een jaarlijks wisselende steekproefomvang waarbij in de oneven jaren sprake is van een grotere steekproef dan in de even jaren. De vraagstelling over respectloos gedrag is in 2008 en 2010 aan telkens ruim 25 duizend personen voorgelegd, en in 2009 en 2011 aan telkens bijna 120 duizend personen.