Minder Nederlanders ervaren respectloos gedrag

Steeds minder mensen ervaren respectloos gedrag. Vooral het gedrag van winkel- of overheidspersoneel overschrijdt minder vaak de grenzen van goed fatsoen. Jongeren worden vaker met respectloos gedrag geconfronteerd dan ouderen, stedelingen vaker dan dorpelingen. Ook bij deze groepen komt dit echter minder vaak voor dan enkele jaren geleden.

Respectloos gedrag door winkel- en overheidspersoneel meest afgenomen

Bijna een kwart van de bevolking van 15 jaar of ouder voelde zich in 2011 wel eens respectloos behandeld door onbekenden op straat, en 15 procent in het openbaar vervoer. Dat zijn er minder dan in 2008. Het aandeel mensen dat zegt wel eens zonder respect behandeld te worden door personeel van winkels of bedrijven daalde het sterkst, van 20 naar 16 procent. Ook overheidspersoneel overschreed duidelijk minder vaak de grenzen van goed fatsoen: in 2011 ervoer 12 procent dit, tegen 15 procent in 2008. Onheuse bejegening door bekenden zoals partner, familie of vrienden bleef stabiel op 7 procent.

Respectloze behandeling

Respectloze behandeling

Jongeren vaker met respectloos gedrag geconfronteerd dan ouderen

Jongeren hebben meer met respectloos gedrag te maken dan ouderen. In 2011 gaf bijna een op de drie jongeren aan wel eens zonder respect behandeld te worden door onbekenden op straat. Onder 55-plussers was dit een op de zes. Ook in het openbaar vervoer ervaren jongeren dit vaker dan ouderen. Onheuse bejegening door personeel van winkels of bedrijven of door overheidspersoneel wordt het meest door 25- tot 55-jarigen ervaren. Tussen 2008 en 2011 zijn jongeren en 25- tot 55-jarigen wel steeds minder respectloos gedrag gaan ervaren. De beleving van ouderen daarentegen is weinig veranderd.

Respectloze behandeling naar leeftijd, 2011

Respectloze behandeling naar leeftijd, 2011

In steden vooral meer respectloos gedrag in openbare ruimte

Inwoners van sterk stedelijke gebieden voelen zich vooral op straat en in het openbaar vervoer vaker zonder respect behandeld dan inwoners van minder stedelijke gebieden. Zo voelde bijna een op de drie stedelingen zich in 2011 wel eens onheus bejegend door onbekenden op straat. Op het platteland was dat minder dan een op de vijf. Respectloze behandeling in de privésfeer komt onder stedelingen en dorpelingen ongeveer evenveel voor. Zowel in stedelijke als niet-stedelijke gebieden is het respectloze gedrag in de afgelopen jaren afgenomen.

Respectloze behandeling naar stedelijkheid, 2011

Respectloze behandeling naar stedelijkheid, 2011

Math Akkermans

Bronnen: