Verdere groei mobiel internetgebruik

  • Zes op de tien internetters gaan mobiel online
  • Vooral jongeren gebruiken mobiele apparaten
  • Online per mobieltje het meest populair
  • Vooral voor communicatie, nieuws en ontspanning

In 2012 zijn er in Nederland 12,4 miljoen internetgebruikers. Dat is 96 procent van alle 12- tot 75-jarigen. Zes op de tien internetters hebben in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek gebruik gemaakt van mobiele apparatuur om te internetten. Dit aandeel is sinds 2007 verdrievoudigd. In 2011 ging de helft van de internetgebruikers mobiel online.

Het gebruik van mobiel internet is vooral onder jongeren van 12 tot 25 jaar sterk toegenomen. In 2012 gaat 86 procent van deze leeftijdsgroep regelmatig mobiel online, tegen 21 procent in 2007. Ook in andere leeftijdsgroepen is het mobiele internetgebruik in de afgelopen jaren fors toegenomen. Onder 64- tot 75-jarige internetters is het gebruik van mobiele apparatuur met 21 procent het laagst.

Populair onder mobiele internetters zijn vooral de kleinere handzame apparaten zoals de mobiele telefoon, die door bijna de helft (47 procent) van de mobiele internetters gebruikt wordt. Twee derde van hen geeft zelfs aan dit (bijna) dagelijks te doen. Daarnaast worden ook de laptop (34 procent) en de tablet computer (19 procent) regelmatig gebruikt om op mobiele wijze online te gaan.

Mobiele internetters die gebruik maken van de kleinere apparaten, zoals de smartphone, doen dit vooral voor het onderhouden van hun contacten. Bijna drie kwart van hen e-mailt en ruim twee derde neemt deel aan sociale netwerken zoals Hyves, Facebook en Twitter. Ook het lezen van nieuws en kranten (62 procent) en ontspanning - het spelen van spelletjes en luisteren naar muziek - (58 procent) zijn favoriete bezigheden.

Vier op de tien internetters gebruiken geen mobiele apparatuur. Bijna drie kwart van hen (73 procent) geeft aan internet buiten huis of werk niet nodig te hebben. Hoge kosten wordt in 16 procent van de gevallen genoemd als reden om niet mobiel online te gaan.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.