Ruim 550 bedrijven en instellingen failliet

Er werden in september 553 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 40 meer dan een maand eerder. Het aantal faillissementen was in september ook iets hoger dan in september 2011, toen er 527 faillissementen werden uitgesproken.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen. Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde kwam in september uit op 596, tegen 611 in augustus. September is de tweede maand op rij waarin het driemaandsgemiddelde afnam.

In de eerste 9 maanden van 2012 werden 5539 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dit is 23 procent meer dan in dezelfde periode in 2011.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.