Speciaal schoolbestuur

Schoolbesturen die alleen speciale scholen beheren. (Scholen voor speciaal basisonderwijs zoals opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) vallen hier niet onder.) Speciale scholen werken vaak samen in een schoolbestuur, maar het komt ook voor dat deze scholen samenwerken met scholen uit het reguliere basis- of voortgezet onderwijs. Verschillende schoolsoorten kunnen dus onder één bestuur vallen.