Liquiditeit

De liquiditeit geeft aan in hoeverre een instelling aan haar korte termijnverplichtingen kan voldoen en is de verhouding tussen vlottende middelen en vlottende schulden. Vlottend wil zeggen binnen een jaar beschikbaar (middelen) of binnen een jaar te voldoen (schulden). Voor dit artikel is de liquiditeit als volgt berekend: vlottende activa/kortlopende schulden.