Onderzoek draagvlak en plichtsbesef tegenover politie

Dit artikel is gebaseerd op een enquêteonderzoek dat in 2011 in het kader van het MEPS (Mixed-mode Experiment PersoonsStatistieken) onder ruim 4 duizend respondenten is gehouden. In dit onderzoek is een vragenset opgenomen over het draagvlak en het plichtsbesef van de burger tegenover de politie.

Het CBS publiceert ook over ontwikkelingen in vertrouwen van burgers in instituties, waaronder de politie. Deze cijfers over vertrouwen zijn gebaseerd op een ander onderzoek met een andere vraagstelling. Daarom zijn ze niet vergelijkbaar met de cijfers die ten grondslag liggen aan dit artikel.