Breed draagvlak voor politie

In de Nederlandse samenleving is een breed draagvlak voor de manier waarop de politie haar werk doet. Dit betekent niet dat de burger de politie blindelings in haar acties en aanwijzingen volgt. Het draagvlak en de loyaliteit tegenover de politie zijn het grootst onder ouderen.

Optreden politie in lijn met verwachtingen burger

De Nederlander kan zich goed vinden in de manier waarop de politie haar werk doet en haar gezag uitoefent. Een ruime meerderheid van 60 á 70 procent van de bevolking stond in 2011 achter de manier waarop de politie optreedt en vond dat ze belangrijke waarden verdedigt. Slechts één op de tien Nederlanders is het hiermee oneens.

Draagvlak voor politie (stellingen), 2011

Draagvlak voor politie (stellingen), 2011

Genuanceerde houding tegenover politie

Het brede draagvlak voor de politie houdt niet vanzelfsprekend in dat burgers de politie altijd loyaal volgen. Slechts weinig Nederlanders trekken acties van de politie nooit in twijfel of staan zonder meer achter besluiten van de politie. Meer mensen vinden dat je instructies of bevelen van de politie op moet volgen. Het percentage mensen dat het een plicht vindt om te doen wat de politie zegt, is duidelijk groter dan het aandeel dat dit niet vindt.

Loyaliteit tegenover politie (stellingen), 2011

Loyaliteit tegenover politie (stellingen), 2011

Draagvlak en loyaliteit het grootst onder ouderen

De politie kan op de meeste steun rekenen onder de 65-plussers. Ook de loyaliteit tegenover de politie is het sterkst in deze groep. Vooral het verschil met jongeren van 15 tot 25 jaar is groot. Het draagvlak en de loyaliteit verschillen tussen mannen en vrouwen nauwelijks. Ook tussen stedelingen en dorpelingen bestaat weinig verschil.

Draagvlak en loyaliteit tegenover politie naar leeftijd, 2011

Draagvlak en loyaliteit tegenover politie naar leeftijd, 2011

Math Akkermans

Bron: Draagvlak voor en loyaliteit tegenover politie, 2011 (maatwerktabel)

Downloads