Oost-Europa

De Oost-Europese EU-landen waar het om gaat zijn Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland en Litouwen (in mei 2004 tot de Europese Unie toegetreden), en Roemenië en Bulgarije (op 1 januari 2007 toegetreden).