Groei export iets hoger

Het volume van de uitvoer van goederen was in maart 3 procent groter dan een jaar eerder. In februari bedroeg de groei bijna 2 procent. Het volume van de invoer nam in maart met 1 procent toe. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De Exportradar van mei toont zowel verbeteringen als verslechteringen. De omstandigheden voor de export zijn het laatste halfjaar weinig veranderd.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 38,1 miljard euro. Dat is de hoogste uitvoerwaarde ooit gemeten en ruim 3 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met ruim 1 procent tot 33,8 miljard euro, ook een recordniveau. Het handelsoverschot bedroeg 4,3 miljard euro. Dat is 0,7 miljard euro meer dan in maart 2011. De waardecijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten. Maart had in 2012 een werkdag minder dan in 2011.

Bij grondstoffen en minerale brandstoffen was er sprake van een aanzienlijk hogere in- en uitvoerwaarde dan een jaar eerder. Niet alleen was de aardolieprijs hoger, maar er werden ook meer minerale brandstoffen verhandeld.

De uitvoer naar niet-EU-landen nam veel sterker toe dan de uitvoer naar EU-landen.

De uitvoerprijzen waren 2,9 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen stegen met 3,1 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van maart 2011 iets verslechterd.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 15 mei 2012. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.