Bijstandsuitkeringen

De aantallen bijstandsuitkeringen hebben betrekking op de periodieke algemene uitkeringen aan thuiswonenden, waarvan de aanvrager jonger dan 65 jaar is.
De uitkeringen in de periode 2001- 2011 zijn door gemeenten verstrekt op grond van de Algemene bijstandswet (tot 2004), de Wet werk en bijstand (vanaf 2004) en de Wet investeren in jongeren (oktober 2009-december 2011).