Ontwikkeling bijstand afhankelijk van 45-minners

De ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen aan huishoudens hangt in de periode 2001-2011 direct samen met het aantal bijstandsgerechtigden tot 45 jaar. Het verloop heeft een sterk verband met de conjunctuur.

Bijstand aan 45-plussers vrijwel constant

Het aantal bijstandsuitkeringen aan 45-plussers bleef in de afgelopen tien jaar vrijwel constant, hoewel sinds 2009 in deze oudste helft van de populatie bijstandontvangers sprake is van enige groei.

Algemene bijstandsuitkeringen, einde kwartaal

Algemene bijstandsuitkeringen, einde kwartaal

Helft 45-minners met bijstand is tussen 35 en 45 jaar

Binnen de groep bijstandsgerechtigden tot 45 jaar maakt de leeftijdsgroep van 35 tot 45 jaar in de laatste tien jaar steeds ongeveer de helft uit. Sinds 2009 is in deze groep het aantal bijstandsuitkeringen met 9 duizend toegenomen.

Bijstand aan 25- tot 35-jarigen sinds 2009 sterk gegroeid

De groep van 25 tot 35 jaar is eind 2011 goed voor iets minder dan veertig procent van de bijstandsgerechtigden tot 45 jaar. Sinds 2009 is het aantal uitkeringen aan 25- tot 35-jarigen sterk gegroeid: van 43 duizend eind 2008 tot 63 duizend eind 2011.

Groep tot 25 jaar is relatief klein

De groep tot 25 jaar is in omvang de kleinste, maar heeft wel een vrij hoge in- en uitstroom. Als gevolg van de gunstige conjunctuur liep het aantal uitkeringen aan deze groep tussen het eerste kwartaal van 2004 en eind 2008 terug van 34 duizend tot 14 duizend. In 2009 begon het aantal bijstandsgerechtigden jonger dan 25 jaar weer op te lopen.

Bijstandsuitkeringen aan 45-minners

Bijstandsuitkeringen aan 45-minners

Laurens Cazander

Bron: StatLine, Algemene bijstand; uitkeringen op grond van de WWB en de WIJ