615 faillissementen in maart

Er werden in maart 615 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. In februari gingen 622 bedrijven en instellingen failliet.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

Met 639 was het voortschrijdend driemaandsgemiddelde in maart ruim 30 hoger dan in februari. Het aantal faillissementen is sinds de zomer van 2011 fors toegenomen.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.