622 faillissementen in februari

In februari werden 622 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er bijna 60 minder dan in januari.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

Met 607 was het voortschrijdend driemaandsgemiddelde in februari nagenoeg gelijk aan dat in januari. In de voorgaande vijf maanden is het aantal faillissementen in rap tempo toegenomen.

De cijfers in dit bericht zijn bijgesteld ten opzichte van het op 19 maart 2012 gepubliceerde bericht over de faillissementen. De cijfers sluiten daarmee aan bij de meest recente informatie.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.