65-plus huishoudens

De cijfers in dit artikel gaan over particuliere huishoudens. Personen van 65 jaar en ouder die in een institutioneel huishouden zoals een verzorgingstehuis verblijven, zijn buiten beschouwing gelaten. Het totaal van 65-plushuishoudens bevat niet alleen alleenstaanden en paren, maar ook andere huishoudens met ten minste één 65-plusser. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen die bij een van hun kinderen wonen.

Bij aanvullende inkomsten naast het AOW-pensioen gaat het om inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, inkomen uit vermogen (waaronder de economische huurwaarde van de eigen woning), uitkeringen,  aanvullend pensioen, huurtoeslag en overige ontvangen overdrachten. De zorgtoeslag is niet tot het aanvullend inkomen gerekend. De cijfers zijn afkomstig uit het Inkomenspanelonderzoek; het gaat om voorlopige uitkomsten.