Minder asielzoekers in 2011

In 2011 vroegen 11,6 duizend mensen asiel aan in Nederland, 13 procent minder dan in 2010. De grootste groep was afkomstig uit Afghanistan.

Stijgers en dalers

Per nationaliteit zijn er grote verschillen in de ontwikkeling van de aantallen asielzoekers. Het aantal Somaliërs en Irakezen is de laatste jaren sterk gedaald, terwijl het aantal Afghanen juist is toegenomen. De Afghanen waren in 2011 met 1,9 duizend de grootste groep. In 2009 en 2010 kwamen de meeste asielzoekers nog uit Somalië.

Asielzoekers uit Afghanistan, Irak en Somalië

Asielzoekers uit Afghanistan, Irak en Somalië

Effecten van beleid

De daling van het aantal Somalische asielzoekers hangt mogelijk samen met de afschaffing van de categoriale bescherming voor deze groep en de strengere regels voor nareizende gezinsleden. Ook de afname van het aantal asielzoekers uit Irak in 2009 kan te maken hebben gehad met de afschaffing van de categoriale bescherming voor deze groep.

Veel minder asielaanvragen dan eind vorige eeuw

In de jaren negentig van de vorige eeuw was het aantal asielzoekers veel groter dan nu. In 1994 dienden 52,6 duizend mensen in Nederland een asielverzoek in. De afgelopen vijf jaar kwamen jaarlijks gemiddeld 12 duizend asielzoekers naar Nederland.

Asielaanvragen sinds 1985

Asielaanvragen sinds 1985

Arno Sprangers en John de Winter

Bron: