Bijzondere beloningen

De bijzondere beloning van een werknemer bestaat uit vakantiegeld en overeengekomen en incidentele toeslagen. De overeengekomen toeslagen liggen vast in de arbeidsovereenkomst. Dit kan zowel een individuele overeenkomst als een cao zijn. Het gaat om eindejaarsuitkeringen, 13e maanden, gratificaties en dergelijke. Incidentele toeslagen zijn niet vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, zoals bonussen en prestatiebeloningen.