Aantal faillissementen schiet omhoog

In januari 2012 werden 680 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er ruim 160 meer dan in december 2011.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

Met 611 was het voortschrijdend driemaandsgemiddelde in januari 2012 beduidend hoger dan in december (559). Sinds de zomer van 2011 is het aantal faillissementen in rap tempo toegenomen.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.