Inflatie lager

De inflatie kwam in december uit op 2,4 procent. Dit is 0,2 procentpunt lager dan in november. De lagere inflatie is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van benzine en de beltarieven. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De inflatie in december van 2,4 procent is als volgt opgebouwd. Duurdere huisvesting, water en energie en zorgde voor 0,7 procentpunt inflatie. Hogere prijzen van zowel voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken als vervoer leverden elk een bijdrage van 0,3 procentpunt. Andere goederen en diensten droegen in mindere mate bij aan de inflatie.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Volgens deze methode kwam de inflatie in Nederland in december uit op 2,5 procent. Dit is 0,2 procentpunt lager dan een maand eerder. Voor de eurozone berekende Eurostat, het Europees statistisch bureau, een inflatie van 2,7 procent. Dit is 0,3 procentpunt lager dan in november. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de hoogte van de inflatie in de eurozone een belangrijk richtsnoer bij het bepalen van het rentepeil. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Meer weten over inflatie? Bekijk het CBS-filmpje op YouTube.