Tien jaar euro, tien jaar stabiele inflatie

In januari 2012 is het tien jaar geleden dat de inwoners van twaalf Europese landen met euromunten en -bankbiljetten gingen betalen. Gedurende die tien jaar was de inflatie in Nederland en de eurozone stabiel en laag. Handhaving van prijsstabiliteit is een belangrijk doel van het eurosysteem.

Nederlandse inflatie (CPI)

Nederlandse inflatie (CPI)

Nederlandse inflatie sinds 2002 gemiddeld beneden 2 procent.

In Nederland kwam de inflatie in de periode 2002-2011, de eurojaren, uit op gemiddeld 1,89 procent. Het is na de tweede wereldoorlog vrijwel voor het eerst dat de gemiddelde inflatie in Nederland, gemeten over een periode van tien jaar beneden de 2 procent uitkomt. In de periode 1992-2001 was de inflatie gemiddeld per jaar 2,61 procent.

De inflatie is in Nederland al sinds 1983 laag en stabiel. De uitschieter in 2001 van 4,5 procent werd onder andere veroorzaakt door een verhoging van de btw en andere belastingen, hogere prijzen voor gas en elektriciteit en hoge voedselprijzen. De laagste inflatie was rond 1987 door dalende prijzen van voeding en kleding, maar vooral van energie.

Inflatie enkele eurolanden (HICP)

Inflatie enkele eurolanden (HICP)

Gemiddelde inflatie eurozone 2,08 procent

Het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) is gericht op de gehele eurozone. De ECB streeft naar een inflatie onder, maar dichtbij de 2 procent op middellange termijn. Gemiddeld bedroeg de inflatie (volgens de HICP)  in de eerste tien jaar euro 2,08 procent. Dit is dus vrijwel op het niveau van de doelstelling van de ECB. De gemiddelde jaarinflatie fluctueerde in die periode tussen 0,3 en 3,3 procent.

De drie best presterende landen in de tien jaar euro waren Duitsland, Finland en Nederland met een gemiddelde inflatie per jaar van 1,68, 1,76 en 1,88. Ook in Frankrijk, Oostenrijk en Ierland bleef de gemiddelde inflatie onder de 2 procent. De hoogste gemiddelde inflatie werd gemeten in Griekenland, Spanje en Luxemburg. Met een gemiddelde inflatie van 3,36 procent in de tien jaar euro lag alleen in Griekenland de inflatie gemiddeld boven de 3 procent.

Jan Walschots
 
Bron:

Inflatie in de 12 oorspronkelijke eurolanden, 2002-2011

Inflatie internationaal