Afgesloten cao's

Het gaat hierbij om het relatieve gewicht van de cao’s. Dit wordt bepaald door de som van alle lonen die onder de cao vallen. Het gaat dus niet om het aantal afgesloten cao’s. Het aandeel van de cao’s waarop de voorlopige indexcijfers gebaseerd zijn, geeft inzicht in de mate waarin de voorlopige indexcijfers nog kunnen veranderen.
.