Ook in 2011 een gematigde stijging van de cao-lonen

De stijging van de cao-lonen was ook in 2011 gematigd. Net als in 2010 zijn de cao-lonen met gemiddeld 1,3 procent gestegen.

Inflatie groter dan cao-loonstijging

De stijging van de cao-lonen in 2011 was een stuk minder dan de inflatie. De gemiddelde prijsstijging kwam vorig jaar op 2,3 procent uit. Dit betekent dat de lonen een vol procentpunt achterlopen op de inflatie.

Hoewel de cao-lonen in 2011 met mate stegen, is de stijging gedurende het jaar wel opgelopen. In het eerste kwartaal van dat jaar namen de lonen nog met 1,1 procent toe, in het laatste kwartaal was dit 1,5 procent.

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten per kwartaal

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten per kwartaal

Sterkste stijging voor vervoer en communicatie

Van alle bedrijfstakken noteerde vervoer en communicatie de hoogste loonstijging in 2011 met 1,9 procent. Onderwijs was de enige bedrijfstak waar de lonen in 2011 daalden. Vanwege het uitblijven van een éénmalige beloning in de cao van de universiteiten waren de cao-lonen in deze bedrijfstak 0,1 procent lager dan een jaar eerder.

Cao-loonstijging naar bedrijfstak

Cao-loonstijging naar bedrijfstak

Nog veel cao’s niet afgesloten

In het vierde kwartaal van 2011 is 78 procent van de cao’s afgesloten. Dat aandeel verschilt per bedrijfstak. Bij de horeca zijn alle cao’s afgesloten, terwijl dat bij het onderwijs slechts voor 48 procent van de cao’s gold. Voor de bedrijfstak openbaar bestuur was het aandeel zelfs kleiner dan 34 procent. Dit is te laag om de loonontwikkelingen van deze bedrijfstak te publiceren.

Contractuele loonkosten 1,7 procent hoger

In 2011 waren de contractuele loonkosten 1,7 procent hoger dan een jaar eerder. Dit komt door de cao-loonstijging, maar ook doordat de werkgeversbijdrage voor het sectorfonds in 2011 is toegenomen. De landelijke wijzigingen die voor alle sectoren gelden hebben geen effect, doordat de verhoging van de wettelijke inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage in de ziektekosten wegvalt tegen de verlaging van de basispremie WAO.

Bij de cao-sectoren particuliere bedrijven en gesubsidieerde sector stegen de loonkosten in 2011 met respectievelijk 1,9 en 1,6 procent. In de sector particuliere bedrijven namen de loonkosten ten opzichte van de lonen het hardst toe. Dit komt voornamelijk doordat in deze sector de werkgeversbijdrage voor het sectorfonds meer gestegen is dan in de andere twee sectoren.

Bij de overheid stegen de loonkosten met 0,5 procent het minst. Dit terwijl vorig jaar de loonkosten in deze sector nog meer dan gemiddeld toenamen.

Contractuele loonkostenstijging naar cao-sector

Contractuele loonkostenstijging naar cao-sector

Monique Hartog

Bron: StatLine, Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2000=100)