Export krimpt

Het volume van de uitvoer van goederen was in oktober ruim 2 procent kleiner dan een jaar eerder. Dit is de eerste krimp van de export in bijna twee jaar. In september was er nog een groei van bijna 1 procent. Het volume van de invoer nam in oktober ook met ruim 2 procent af. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

Volgens de Exportradar van december zijn de omstandigheden voor de export iets verslechterd. Inmiddels is er al meer dan een halfjaar sprake van verslechteringen.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 33,5 miljard euro. Dat is 2 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met bijna 3 procent tot 30,3 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg daarmee 3,2 miljard euro. Dat is iets minder dan in oktober 2010.

Van alle producten was er alleen bij grondstoffen en minerale brandstoffen sprake van een fors hogere in- en uitvoerwaarde dan een jaar eerder. Hogere olieprijzen speelden hierbij een belangrijke rol.

De handel met EU-landen deed het beter dan de handel met landen buiten de Europese Unie. De waarde van de uitvoer naar niet-EU-landen lag zelfs onder het niveau van een jaar geleden.

De uitvoerprijzen waren 4,2 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen stegen met 5,2 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van oktober 2010 verslechterd.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 12 december 2011. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.