Ouderen maken inhaalslag op het internet

Het internetgebruik onder ouderen is de afgelopen jaren in Nederland flink toegenomen. De achterstand op jongere leeftijdsgeneraties wordt steeds meer ingelopen. Samen met Luxemburg en enkele Scandinavische landen behoort Nederland tot de EU-landen met het hoogste aandeel oudere internetters.       

Internetgebruik ouderen in afgelopen jaren fors gestegen

In 2011 maakten zes op de tien 65- tot 75-jarigen gebruik van internet. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2005 toen dat ruim drie op de tien was. Met deze stijging is de achterstand op jongere internetters duidelijk verkleind. Het totale internetgebruik in Nederland is toegenomen van ongeveer 80 procent in 2005 naar ruim 90 procent in 2011.

Internetgebruik naar leeftijd

Internetgebruik naar leeftijd

Vooral internetbankieren en het lezen van kranten populairder onder ouderen

Ouderen gebruiken internet het meest voor het versturen of ontvangen van e-mails en het zoeken van informatie over goederen of diensten. In de afgelopen jaren zijn internetbankieren en het lezen of downloaden van kranten of nieuwsbrieven het meest toegenomen. Het aandeel 65- tot 75-jarigen dat internet hiervoor gebruikt is tussen 2005 en 2011 met ongeveer 20 procentpunten gestegen.  

Internetactiviteiten 65- tot 75-jarigen

Internetactiviteiten 65- tot 75-jarigen

Internetgebruik ouderen in Europese top

Samen met Luxemburg, Zweden en Denemarken behoort Nederland tot de landen met het hoogste  internetgebruik binnen de EU. Dit geldt zowel voor het internetgebruik van de totale bevolking als dat van de ouderen. Ook het verschil tussen het aandeel oudere internetters en het totale aandeel internetters is nergens zo klein als in deze landen. 

Internetgebruik 65- tot 75-jarigen en totaal in enkele EU-landen, 2010

Internetgebruik 65- tot 75-jarigen en totaal in enkele EU-landen, 2010

Math Akkermans

Bron: