17 miljoenste inwoner in 2016 verwacht

De 17 miljoenste inwoner van Nederland wordt naar verwachting in 2016 in het bevolkingsregister bijgeschreven. Er is iets meer kans dat het om een pasgeboren baby gaat dan om een immigrant. De komende vijf jaar worden jaarlijks 180 duizend geboorten voorzien en iets minder dan 160 duizend immigranten. Hiertegenover staan gemiddeld 140 duizend sterfgevallen en ongeveer evenveel emigranten. Deze laatste groep bestaat grotendeels uit voormalige immigranten die Nederland weer verlaten.

Momenteel telt Nederland 16,7 miljoen inwoners. De grens van 16 miljoen werd tien jaar geleden overschreden. Naar verwachting zal Nederland de 18 miljoen inwoners niet bereiken. Rond 2040 voorziet de nieuwste bevolkingsprognose van het CBS een maximaal inwonertal van 17,8 miljoen.

Bevolking, waarneming en prognose

Bevolking, waarneming en prognose

Coen van Duin

Bron: StatLine, Kernprognose 2011-2060