Bedrijfsgrootte

Onder kleine bedrijven wordt verstaan bedrijven met 10-99 werknemers. Middelgrote bedrijven tellen 100-499 werknemers en grote bedrijven hebben meer dan 500 werknemers.