Ruim een op de drie werknemers volgt bedrijfsopleiding

In 2010 heeft 36 procent van de werknemers in het bedrijfsleven een bedrijfsopleiding gevolgd. Hieraan is 1,6 miljard euro uitgegeven. Dat is gemiddeld 435 euro per werknemer.

Hogere deelname bij grotere bedrijven

In grote bedrijven volgt 41 procent van de werknemers een cursus of opleiding. Bij bedrijven met minder dan 100 werknemers is dat 29 procent. Mannen volgen iets vaker een bedrijfsopleiding dan vrouwen. In kleine bedrijven verschilt het percentage mannelijke en vrouwelijke cursusdeelnemers nauwelijks. In de grote en middelgrote bedrijven is het verschil 7 procentpunten.

Het aandeel werknemers dat in 2010 een bedrijfsopleiding volgt is met 36 procent een fractie hoger dan de 34 procent in 2005. 

Deelname aan bedrijfsopleidingen, 2010

Deelname aan bedrijfsopleidingen, 2010

Forse verschillen in deelname en uitgaven per bedrijfstak

Deelname verschilt fors per bedrijfstak. Koploper zijn de energie-, water- en afvalbedrijven met een deelname van 62 procent in 2010. In de horeca volgt slechts één op de vier werknemers een bedrijfsopleiding.

Ook geven de energie-, water- en afvalbedrijven het hoogste bedrag aan opleidingskosten per werknemer (bijna 1 200 euro) uit. Het laagst is dit bedrag in de horeca met 70 euro per werknemer. Grote bedrijven geven per werknemer twee keer zoveel uit aan bedrijfsopleidingen als kleine bedrijven.

De totale uitgaven aan cursussen en opleidingen zijn ruim 1,6 miljard euro. Dit is circa 1 procent van de totale arbeidskosten in het bedrijfsleven. In 2005 was dit nog 1,5 procent.

Uitgaven aan bedrijfsopleidingen per werknemer, 2010

Uitgaven aan bedrijfsopleidingen per werknemer, 2010

Jack Claessen en Jeroen Nieuweboer

Bronnen: