Flexibel dienstverband

Werknemers met een flexibel dienstverband (flexwerkers) zijn werknemers zonder vast dienstverband. Zij hebben een arbeidscontract van beperkte duur en/of een arbeidscontract zonder een vast overeengekomen aantal uren in dienst.

Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie worden verder onderscheiden naar de aard van het arbeidscontract:
- uitzendkrachten
- oproepkrachten of invalkrachten
- overig flexibel.