Vertrokken onbekend waarheen (VOW)

Dit zijn personen van wie na onderzoek is vastgesteld dat ze in geen enkele Nederlandse gemeente staan ingeschreven. Zij krijgen de codering ‘niet actueel’ in het bevolkingsregister en worden dus niet meegeteld als inwoner van Nederland. Zij worden administratief afgevoerd uit de basisregistratie van de gemeente waar ze het laatst bekend waren. Een deel meldt zich later weer bij een gemeente en wordt weer administratief opgenomen. Jaarlijks vinden er meer afvoeringen dan opnemingen plaats. In de jaarlijkse emigratiestatistieken wordt het saldo van de afvoeringen en opnemingen bij de geregisteerde emigratie geteld.