Jaarlijks 65 duizend inwoners kwijt

Gemeenten in Nederland stellen jaarlijks van 65 duizend personen vast dat ze zowel uit de gemeente zijn vertrokken zonder dat te melden als na vertrek in geen enkele andere gemeente staan ingeschreven. Doorgaans zijn dit jonge mannelijke allochtonen. De helft van de vertrokkenen duikt binnen twee jaar weer op, al dan niet in de oorspronkelijke woonplaats.

Aantal met onbekende bestemming vertrokken personen, 1995-2010

Aantal met onbekende bestemming vertrokken personen, 1995-2010

Vooral jonge, mannelijke allochtonen

De laatste jaren hebben zich bijna 65 duizend personen na vertrek uit een gemeente niet afgemeld en ook in geen enkele andere gemeente weer aangemeld. Dit is bijna twee keer zoveel als eind jaren negentig. De in 2002 ingezette toename hangt deels samen met de toename van de geregistreerde emigratie.

Ruim twee derde van de groep die in 2010 als ‘vertrokken onbekend waarheen (VOW)’ werd aangemerkt, was man en meer dan 60 procent was jonger dan 35 jaar. Verder was in 2010 bijna drie kwart van deze VOW’ers allochtoon.

Van 1999-2008 ‘vertrokken-onbekend-waarheenmeldingen’, naar geslacht, herkomst, leeftijd en wel of niet terugkeer binnen 2 jaar

Van 1999-2008 ‘vertrokken-onbekend-waarheenmeldingen’, naar geslacht, herkomst, leeftijd en wel of niet terugkeer binnen 2 jaar

NB. Dinsdag 22 november: 11.00 uur is de legenda van de grafiek aangepast. Blauw was eerst ten onrechte 'Keert binnen 2 jaar terug' en bruin 'Niet binnen 2 jaar terug. Dit is nu omgedraaid.

De helft keert weer terug

De helft van de bijna 550 duizend personen die tussen 1999 en 2008 met onbekende bestemming vertrokken zijn, is binnen twee jaar weer opgedoken. Een groot deel staat zelfs binnen een half jaar weer ergens in Nederland ingeschreven. Autochtonen, mannen en 15-24-jarigen keren het vaakst terug. Vooral van westerse allochtonen blijft vaak de verblijfplaats onbekend, drie kwart van hen keert niet meer terug in de gemeentelijke administraties.  Verder zijn het vooral kinderen, ouderen en vrouwen die niet terugkeren.

Met onbekende bestemming vertrokken personen met een baan, uitkering of onderwijsvolgend één jaar voor melding, 2000/2008

Met onbekende bestemming vertrokken personen met een baan, uitkering of onderwijsvolgend één jaar voor melding, 2000/2008

Een derde had een baan

Een derde van de personen die werden geregistreerd als vertrokken met onbekende bestemming had een jaar daarvoor een baan en een op vijf had een uitkering. Verder volgde een klein deel hoger onderwijs of was nog niet in Nederland ingeschreven. Van ongeveer de helft is niet bekend wat zij in Nederland deden in het jaar voor de melding dat ze  met onbekende bestemming waren vertrokken.

Nicol Sluiter, Lotte Oostrom en Elma Wobma

Bron: Vertrokken onbekend waarheen