Verlies

Verlies is gelijk aan de productie minus intermediair verbruik en de kosten voor kapitaal (afschrijvingen en vergoeding voor kapitaal). Kosten voor arbeid maken onderdeel uit van intermediair verbruik. Aanname is dat arbeid uitbesteed wordt aan derden.