Wijnimport met 4 procent toegenomen

In 2010 is 415 miljoen liter geïmporteerd. Dat is 4 procent meer dan in 2009. Vooral uit het Verenigd Koninkrijk, Italië, Chili en Spanje is meer wijn ingevoerd. Het aandeel van de grootste wijnleveranciers, Frankrijk en Duitsland, nam echter met meer dan een procentpunt af.

Wijninvoer, belangrijkste landen

Wijninvoer, belangrijkste landen

Aandeel Frankrijk daalt, opmars Duitse wijn gestopt

Het aandeel van Franse wijn in de Nederlandse wijninvoer is in 2010 voor het zevende jaar op rij gedaald. Met een aandeel van ruim een kwart blijft Frankrijk wel nog steeds onze belangrijkste wijnleverancier. In de tweede helft van de jaren negentig bestond de Nederlandse wijninvoer voor bijna de helft uit Franse wijn.

Na vijf opeenvolgende jaren van groei is in 2010 de invoer van Duitse wijn met 3 procent afgenomen tot 75 miljoen liter. Met een aandeel van ruim 18 procent staat Duitsland, na Frankrijk, tweede op de ranglijst van belangrijkste wijnlanden.

Groeiend aandeel wijn uit Verenigd Koninkrijk

Er komt steeds meer wijn uit het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels is 5 procent van de Nederlandse wijnimport afkomstig uit het VK. De invoer ligt hiermee boven het niveau van wijnlanden als Australië, Portugal en Argentinië.

Nederlandse wijnimport, 2010

Nederlandse wijnimport, 2010

Aandeel wijnlanden buiten Europa op niveau 2009

Het aandeel van de wijnlanden buiten Europa in de totale wijninvoer ligt met 22 procent precies op hetzelfde niveau als in 2009. Chili is met een aandeel van 8 procent verreweg het belangrijkste niet-Europese wijnland gevolgd door Zuid-Afrika met 6 procent.

Areaal wijndruiven in Nederland verdubbeld

Het areaal wijndruiven in Nederland is in de afgelopen 5 jaar verdubbeld tot 170 hectare in 2011. Dat is 10 hectare meer dan in 2010. De wijndruivensector is een van de snelst groeiende fruitsectoren in Nederland.

Een wijnteler had in 2011 gemiddeld 1,7 hectare landbouwgrond voor de druiventeelt tegen 1,2 hectare in 2003. De oppervlakte wijndruiven per bedrijf is de laatste 4 jaar stabiel.

Nederland telt 100 wijnboeren

Het aantal bedrijven met wijnteelt is de afgelopen vijf jaar met meer dan de helft toegenomen tot 100. In 2011 steeg het aantal bedrijven met wijndruiven ten opzichte van 2010 met 10. Vijf jaar eerder waren dat nog 60 bedrijven.

Wiel Packbier en Renzo Ghianni

Bron:

• StatLine, Internationale handel
• StatLine, Wijndruiven