Aanvullende inkomensvoorziening ouderen, AIO

Met ingang van 1 januari 2010 voert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor 65-plussers met een onvolledig AOW-pensioen en onvoldoende overige inkomsten of vermogen de aanvullende bijstand uit. De aanvullende bijstand aan ouderen staat ook bekend als de ‘Aanvullende inkomensvoorziening ouderen’ (AIO). Bij de toekenning van de AOW wijst de SVB eventuele rechthebbenden op de aanvullende inkomensvoorziening. Deze wordt dan samen met het AOW-pensioen door de SVB uitgekeerd. Ook AOW’ers met een jongere partner krijgen de aanvullende inkomensvoorziening van de SVB. De gemeente blijft echter verantwoordelijk voor de re-integratie van de jongere partner. Het CBS publiceert de gegevens onder de Wet werk en bijstand (WWB).