Ervaren gezondheid

De gegevens over de ervaren gezondheid zijn afkomstig van de Gezondheidsenquête van het CBS. Aan een representatieve steekproef van inwoners van Nederland van 0 jaar of ouder is gevraagd: “Hoe is over het algemeen uw gezondheid / de gezondheid van uw kind?”. Mensen die de antwoordcategorieën “zeer goed” of “goed” kiezen, hebben een goede ervaren gezondheid. Mensen die de antwoordcategorieën “gaat wel”, “slecht” of “zeer slecht” kiezen hebben een minder dan goede ervaren gezondheid.

Omdat het een steekproefonderzoek betreft, hebben de cijfers een onnauwkeurigheidsmarge.