Iets meer faillissementen

In juli 2011 werden 462 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er iets meer dan in juni.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde kwam in juli uit op 486, tegen 479 in juni. Dit aantal schommelt al een jaar lang rond de 500.

De cijfers in dit bericht zijn bijgesteld ten opzichte van het op 10 augustus 2011 gepubliceerde bericht over de faillissementen. De cijfers sluiten daarmee aan bij de meest recente informatie.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.