Buitenlandse bedrijven in Nederland: klein aantal, forse omzet

Van in Nederland gevestigde bedrijven is 1 procent in buitenlandse handen. Deze bedrijven dragen echter meer dan proportioneel bij aan de Nederlandse economie. Ze hebben bijna 17 procent van alle werknemers in dienst en genereren 32 procent van de totale omzet door bedrijven. Vooral binnen de industrie is het omzetaandeel van ‘buitenlandse’ bedrijven hoog.

Werknemers naar land van zeggenschap, 2008

Werknemers naar land van zeggenschap, 2008

Verenigde Staten grootste buitenlandse werkgever

Bijna 17 procent van alle werknemers in Nederland is in dienst bij een bedrijf dat onder buitenlandse zeggenschap staat. Ruim 6 procent is toe te schrijven aan landen buiten de Europese Unie. De Verenigde Staten zijn met 3,6 procent van de werknemers de grootste buitenlandse werkgever. Van de EU-landen zijn bedrijven in Franse en Duitse handen de grootste werkgevers binnen Nederland. Voor beide ligt het aandeel rond de 2,5 procent.

Omzet naar land van zeggenschap, 2008

Omzet naar land van zeggenschap, 2008

Een derde van de omzet

Bedrijven in buitenlandse handen waren in 2008 goed voor bijna 32 procent van de totale omzet door bedrijven in Nederland. De verdeling over EU- en niet-EU-landen was vrijwel gelijk. Bedrijven onder zeggenschap van de Verenigde Staten hadden met 11 procent het grootste aandeel.

Aandeel buitenlandse bedrijven in totale omzet, 2008

Aandeel buitenlandse bedrijven in totale omzet, 2008

Veel omzet door buitenlandse ondernemingen in industrie

De omzetbijdrage van buitenlandse bedrijven verschilt sterk per bedrijfssector. In de industrie is die het grootst, 46 procent van de omzet was afkomstig van bedrijven in buitenlandse handen. Hierbij was 20 procent toe te schrijven aan bedrijven onder zeggenschap vanuit de Verenigde Staten. Binnen de sector vervoer, opslag en communicatie werd 35 procent van de omzet gegenereerd door buitenlandse bedrijven. Hier leverden Franse en Duitse bedrijven de grootste bijdrage, met aandelen van respectievelijk 11 en 7 procent. Binnen de bouwnijverheid werd nauwelijks omzet gegenereerd door buitenlandse bedrijven.

Fons Bruls en Kasper Leufkens

Bron:

StatLine, Buitenlandse zeggenschap over bedrijven in Nederland