Buitenschoolse opvang

Opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd als formele kinderopvang voor en/of na schooltijd, tijdens studie- en adv dagen van leraren en in de vakanties. Sinds het schooljaar 2007/2008 zijn scholen verplicht om de aansluiting met de buitenschoolse opvang te organiseren als ouders daar om vragen.

Sinds de invoering van de Wet Kinderopvang in 2005 kunnen ouders aanspraak maken op een inkomensafhankelijke toeslag. Daarnaast hebben ouders vanaf 2007 recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van de formele kinderopvang.