Afstand tot kinderopvang

De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde kinderopvang, berekend over de weg. De afstand is berekend over verharde, door auto’s te gebruiken wegen, dus niet over fiets- en voetpaden. Overtochten met veerboten zijn hierbij inbegrepen. Alleen voor rijks- en proviniciale wegen is rekening gehouden met éénrichtingsverkeer en overige inrijverboden.