Migratiesaldo

Het gaat hierbij uitsluitend om personen die zich hebben ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens. Dit zijn personen die de intentie hebben minimaal vier maanden in Nederland te verblijven.