E-shoppers

Door het hanteren van een afwijkende afbakening van de populatie door Eurostat is het Nederlandse percentage in internationaal  verband (74 procent) niet gelijk aan het percentage Nederlandse e-shoppers volgens het CBS-onderzoek ‘ICT-gebruik huishoudens en personen’ (77 procent). Eurostat baseert zich op personen van 16 tot en met 74 jaar die online aankopen hebben gedaan. Het CBS daarentegen hanteert een leeftijdsafbakening van 12-74-jarigen.