Aandeel e-shoppers in 2010 verder gestegen

De populariteit van e-shoppen groeit nog steeds. In 2010 kochten 9,3 miljoen Nederlanders goederen of diensten via internet. Daarmee groeide het aandeel e-shoppers onder internetgebruikers tot 77 procent. In 2006 was dat nog 61 procent. Nederland behoort in de EU tot de landen met de meeste e-shoppers.

Veel online aankopen van reizen en kleding

De groei van bestellingen via internet is zichtbaar op vrijwel alle terreinen, met uitzondering van hardware. Tussen 2006 en 2010 zijn het online boeken van reizen of vakanties en het kopen van kleding het sterkst gestegen (14 procentpunten) onder de frequente e-shoppers . Van de internetkopers boekten er bijna 6 van de 10 reizen in 2010. Reizen is daarmee de meest voorkomende aankoop online.

Online aankopen frequente e-shoppers

Online aankopen frequente e-shoppers

Nederland bij landen met meeste e-shoppers

In 2010 behoorde Nederland samen met het Verenigd Koninkrijk en Denemarken tot de landen met de meeste e-shoppers. Het Verenigd Koninkrijk had met 79 procent het hoogste percentage e-shoppers. In Nederland heeft 74 procent van de internetgebruikers elektronisch gewinkeld in 2010.

Aandeel e-shoppers onder de internetgebruikers, 2010

Aandeel e-shoppers onder de internetgebruikers, 2010

Bedrijfstak ’vervoer en opslag’ koploper elektronisch verkopen

Koploper in elektronische verkoop zijn bedrijven in de bedrijfstak ‘vervoer en opslag’. In 2009 behaalden deze bedrijven 22 procent van hun totale omzet via internet of andere elektronische netwerken. Deze bedrijfstak bevat ook luchtvaartbedrijven, die een groot deel van hun boekingen online ontvangen. 

Omzet e-commerce naar bedrijfstak, 2009

Elektronische verkopen door bedrijven, ten minste 5 procent van hun bedrijfsomzet, 2009

Steeds meer bedrijven met substantieel aandeel elektronische omzet

Het aandeel bedrijven dat ten minste 5 procent van hun totale omzet elektronisch heeft behaald, is toegenomen van 16,5 procent in 2008 naar 18,4 procent in 2009.  Dat betekent een flinke toename van het belang van elektronisch verkopen voor Nederlandse bedrijven.

Marcel van Wijk en Ger Sleijpen

Bron: ICT, kennis en economie 2011