Bedrijven bezitten minder personenauto's

Op 1 januari 2011 was het aantal personenauto’s dat op naam staat van bedrijven lager dan een jaar eerder. Een jaar eerder was ook al sprake van krimp. Verder is er bij bedrijven een trend naar zuinige, kleine en lichte auto’s. Door de snelle vernieuwing van het personenautopark van bedrijven is de gemiddelde bedrijfsauto begin 2011 lichter dan begin 2010.

Personenautopark bedrijven kleiner

Op 1 januari 2011 waren er ruim 859 duizend Nederlandse personenauto’s in bezit van bedrijven. Dit is 1,6 procent minder dan begin vorig jaar. Het is het tweede jaar op rij waarin het autopark van bedrijven krimpt. Op de top, begin 2009, bedroeg het autopark nog bijna 909 duizend. In de loop van dat jaar daalde het aantal personenauto’s van bedrijven het hardst, met bijna 4 procent.

Ontwikkeling personenauto’s van bedrijven

Ontwikkeling personenauto’s van bedrijven

Diesel en LPG-auto’s bij bedrijven minder populair

Het aantal auto’s op diesel en LPG in bezit van bedrijven is afgelopen jaar afgenomen met respectievelijk 6 en 21 procent. Bedrijven hadden begin 2011 vaker een benzine, hybride of elektrische auto in bezit. Het aantal bedrijfshybrides is in de loop van 2010 met ruim 36 procent toegenomen tot bijna 32 duizend. Het jaar ervoor was er een verdubbeling van het aantal hybrides.

Personenauto’s van bedrijven naar brandstof

Personenauto’s van bedrijven naar brandstof

Lichtere auto’s

Vanwege fiscale maatregelen zoals vrijstelling van BPM en lagere bijtelling kiezen bedrijven bij aankoop van een nieuwe auto vaker voor een zuinig model. Dit zijn veelal kleine en lichte auto’s. Doordat het personenautopark van bedrijven snel vernieuwt, was begin 2011 de gemiddelde auto lichter dan een jaar eerder. Op 1 januari 2011 woog een personenauto in bezit van een bedrijf gemiddeld 1 364 kilo. Begin 2010 was dat nog 1 371 kilo.

Gewicht personenauto’s van bedrijven, 1 januari 2011

Gewicht personenauto’s van bedrijven, 1 januari 2011

Astrid Dohmen

Bronnen: