Lokale heffingen en belastingen

De heffingen en belastingen die door de lokale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) opgelegd worden. Het betreft hier de volgende lokale heffingen en belastingen: de onroerendezaakbelasting, reinigingsheffing, rioolheffing, hondenbelasting en heffingskorting van de gemeente, de provinciale opcenten en alle waterschapsheffingen.