Kerkbezoek

Mensen die geen gezindte aanhangen, tellen hierbij mee als mensen die zelden of nooit een godsdienstige bijeenkomst bijwonen.