Religieuze jongeren in de minderheid

Iets minder dan de helft van de jongeren van 12 tot 25 jaar zei in 2009 tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering te behoren. Dit aandeel is sinds 1997 met ongeveer 6 procentpunten gedaald. Het kerkbezoek is laag onder jongeren. Ongeveer een op de zeven gaat regelmatig, dus minstens een keer per maand, naar de kerk of een andere godsdienstige bijeenkomst.

Kerkelijkheid en kerkbezoek onder jongeren naar leeftijd, 2009

Kerkelijkheid en kerkbezoek onder jongeren naar leeftijd, 2009

Vooral 18- tot 25-jarigen gaan weinig naar de kerk

Binnen de groep jongeren zijn er verschillen in kerkelijkheid en kerkbezoek. Zo hing 54 procent van de 12- tot 18-jarigen een geloof aan in 2009, tegenover 45 procent van de 18- tot 25-jarigen. Ook het kerkbezoek is lager onder 18- tot 25-jarigen: 11 procent gaat minimaal eens per maand naar de kerk of een andere godsdienstige bijeenkomst, tegenover 17 procent van de 12- tot 18-jarigen.

Vergeleken met de 25-plussers, van wie gemiddeld 57 procent een geloof aanhangt en 18 procent maandelijks een godsdienstige bijeenkomst bezoekt, zijn vooral jongeren van 18 tot 25 jaar minder gelovig.

Kerkbezoek onder jongeren naar gezindte en leeftijd, 2005/2009

Kerkbezoek onder jongeren naar gezindte en leeftijd, 2005/2009

Protestantse jongeren vaakst naar de kerk

In de periode 2005-2009 was iets meer dan een op de vijf jongeren rooms-katholiek, ongeveer een op de zeven protestant en iets minder dan een op de tien islamitisch.

Van de jongeren die een geloof aanhangen gaan vooral protestantse jongeren met 52 procent regelmatig naar de kerk. Van de rooms-katholieke jongeren gaat slechts 11 procent ten minste elke maand naar de kerk. Van de islamitische jongeren gaat circa 35 procent elke maand naar de moskee. In het algemeen gaan de 12- tot 18-jarigen die een geloof aanhangen vaker naar de kerk dan de 18- tot 25-jarigen.

Jacqueline van Beuningen en Saskia te Riele

Bronnen: