Energieverbruik niet eerder zo hoog

In 2010 was het energieverbruik ruim 7 procent hoger dan in 2009. Niet eerder is in ons land in één jaar zoveel energie verbruikt. Oorzaken zijn het herstel van economische activiteiten in de industrie na de kredietcrisis en het koude winterweer.

Ontwikkeling energieverbruik in 2010

Ontwikkeling energieverbruik in 2010

Vooral meer aardgas verbruikt

Drie kwart van de stijging van het energieverbruik is toe te rekenen aan aardgas. Aardolie zorgde voor het andere kwart extra verbruik. De andere, in omvang geringere, energiebronnen hadden nauwelijks aandeel in de stijging van het verbruik.

Aardgasverbruik vanaf 1959

Aardgasverbruik vanaf 1959

Veel winterse kou in 2010

Het aardgasverbruik was in 2010 maar liefst 12 procent hoger dan in 2009. Dit komt vooral doordat de wintermaanden januari, februari, november en december in 2010 veel kouder waren dan in 2009. Afgelopen jaar was qua winterse kou vergelijkbaar met het nog iets koudere 1996. Wel was in dat jaar het aardgasverbruik 3 procent lager dan in 2010, omdat er toen nog niet zoveel aardgas werd gebruikt voor het maken van elektriciteit. Het jaar 2010 is tot nu toe dan ook een recordjaar voor wat betreft aardgasverbruik.

Toename energieverbruik in 2010 door winterse kou en economische activiteit

Toename energieverbruik in 2010 door winterse kou en economische activiteit

Zonder winterse kou ook stijging verbruik

Als het in 2010 net zo koud was geweest als in 2009, dan was het energieverbruik ook gestegen. De stijging zou ongeveer 4 procent zijn. Dat is voor een zeer groot deel toe te schrijven aan herstel van de industrie na de kredietcrisis. De petrochemische industrie, gevoelig voor conjuncturele schommelingen, heeft in 2010 fors meer olie verbruikt als grondstof voor kunststoffen. In alle industrietakken is het aardgasverbruik matig tot stevig aangetrokken. Ook is in 2010 meer elektriciteit geproduceerd door opwekking uit aardgas. Dit leidde tot meer verbruik in de energiesector. Deze trend had zich al eerder ingezet.

Aandeel kernenergie kleiner dan 2 procent

De hoeveelheid in Nederland geproduceerde kernenergie kwam in 2010 uit op 1,1 procent van het energieverbruik. Deze hoeveelheid is al jaren stabiel, er zijn de afgelopen decennia immers geen kerncentrales bijgekomen. Daarnaast wordt elektriciteit ingevoerd, onder andere uit Frankrijk, die voor een deel van kernenergie afkomstig is. Inclusief deze invoer blijft het aandeel kernenergie in het energieverbruik van Nederland kleiner dan 2 procent.

Productie van kernenergie

Productie van kernenergie

Otto Swertz en Ferry Melis

Bron: StatLine, Energiebalans