Inkomen hoogopgeleiden bijna het dubbele van dat van laagopgeleiden

Het gemiddeld bruto-inkomen van werkenden was in 2009 ruim 36 duizend euro. Het inkomen van hoogopgeleiden was bijna twee keer zo hoog als dat van laagopgeleiden. Ook als gecorrigeerd wordt voor geslacht en arbeidsduur, blijft het inkomensverschil tussen hoog- en laagopgeleiden groot.

Een op de drie werkenden hoogopgeleid

Een derde van de werkzame beroepsbevolking heeft een hbo- of universitaire opleiding afgerond en is hoogopgeleid.  Ruim vier op de tien werkenden hebben een opleiding op middelbaar niveau afgerond. Zij hebben een mbo-diploma of ten minste 4 jaar havo of vwo gevolgd. De rest is laagopgeleid. Vrouwen zijn gemiddeld iets hoger opgeleid dan mannen.

Werkzame beroepsbevolking naar geslacht en opleidingsniveau, 2009

Werkzame beroepsbevolking naar geslacht en opleidingsniveau, 2009

Inkomen stijgt met opleidingsniveau

Het persoonlijk inkomen van een laagopgeleide was in 2009 gemiddeld ruim 26 duizend euro. Dat van een hoogopgeleide was met ruim 49 duizend euro bijna twee keer zo hoog. Het verschil tussen laag- en middelbaar opgeleiden is beduidend minder groot dan tussen middelbaar en hoogopgeleiden.  De opleidingsgerelateerde verschillen gelden zowel voor mannen als voor vrouwen. Wel ligt bij mannen het inkomen bij elk opleidingsniveau steeds beduidend hoger dan bij vrouwen.

Gemiddeld persoonlijk inkomen naar geslacht en opleidingsniveau, 2009*

Gemiddeld persoonlijk inkomen naar geslacht en opleidingsniveau, 2009*

Inkomensverschillen man vrouw niet alleen door arbeidsduur en opleiding

Vrouwen werken vaker dan mannen in deeltijd en hebben daardoor een lager inkomen. Toch is ook bij een gelijke arbeidsduur het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen nog steeds groot. Zo ligt het inkomen van voltijds werkende vrouwen ruim een kwart lager dan dat van voltijds werkende mannen. Ook de gemiddeld iets hogere opleiding van vrouwen doet hier nauwelijks iets aan af.

Een belangrijke reden voor het grote verschil in inkomen is dat mannen vaker leidinggevende functies hebben dan vrouwen. Ook werken mannen vaak in beter betaalde sectoren

Gemiddeld persoonlijk inkomen naar geslacht, opleidingsniveau en wekelijkse arbeidsduur, 2009*

Gemiddeld persoonlijk inkomen naar geslacht, opleidingsniveau en wekelijkse arbeidsduur, 2009*

Linda Moonen en Astrid Pleijers

Bronnen: