Lichte toename vacatures

  • 130 duizend openstaande vacatures
  • Meer vacatures bij particuliere bedrijven
  • Toename commerciële dienstverlening zet door
  • Grote bedrijven zorgen voor meer vacatures

Eind 2010 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 130 duizend vacatures open. Dat zijn er 4 duizend meer dan een kwartaal eerder en 16 duizend meer dan negen maanden eerder toen het laagste aantal in zes jaar werd bereikt. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De toename van het aantal vacatures komt voor rekening van de particuliere bedrijven. Aan het eind van 2010 stonden hier 6 duizend meer vacatures open dan een kwartaal eerder. Het aantal vacatures bij de overheid daalde verder.

In het laatste kwartaal van 2010 telde de commerciële dienstverlening 76 duizend vacatures, 3 duizend meer dan een kwartaal eerder. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de handel en de zakelijke dienstverlening. Ook bij de energie en nijverheid was er sprake van aanhoudende groei, het aantal vacatures nam toe naar 21 duizend. 

Ten opzichte van een jaar eerder bleef het aantal vacatures bij kleine en middelgrote bedrijven constant. Bedrijven met meer dan 100 werkzame personen hadden ruim 55 procent van de vacatures in hun portefeuille, het aantal vacatures nam bij deze bedrijven toe naar 69 duizend.


De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.