Productiegroei industrie weer 5 procent

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie lag in december 5 procent hoger dan in december 2009. Deze productietoename is nagenoeg even groot als die in oktober en november. Hoewel de productie in 2010 elke maand groter was dan in de overeenkomende maand van 2009, lag deze nog wel altijd onder het niveau van voor de economische crisis.

Met 32 procent was de productietoename het grootst in de transportmiddelenindustrie. De elektrotechnische en machine-industrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie leverden ook aanzienlijk meer productie dan in december 2009. In deze branches bedroeg de toename 15 respectievelijk 13 procent. In de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie lag de productie slechts 1 procent boven het niveau van december 2009, in de voedings- en genotmiddelenindustrie 3 procent er onder.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste gekeken worden naar voor seizoeneffecten gecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt. Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden was de industriële productie in de periode november - december 1,1 procent hoger dan die in september - oktober.

Productie industrie

Productie industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie