Lijndienstbussen steeds jonger

De bussen van de openbaarvervoerbedrijven zijn de afgelopen jaren steeds jonger geworden. Op 1 januari 2002 was een gemiddelde lijndienstbus met 9,4 jaar nog ongeveer even oud als een touringcarbus. Begin 2010 was de gemiddelde leeftijd van een lijndienstbus met 4 jaar gedaald tot 5,4 jaar, terwijl die van een touringcarbus maar met een half jaar was verlaagd.

Jongere lijndienstbussen door Wet Personenvervoer 2000

De verjonging van de lijndienstbussen komt door de invoering van de Wet Personenvervoer 2000 die op 1 januari 2001 inging. Sindsdien verlenen provincies of stadsregio’s een concessie aan vervoersbedrijven om in een bepaald gebied stad- en streekvervoer te verzorgen. Voor busvervoer geldt daarbij een maximale termijn van 8 jaar. Bij de concessieverlening worden eisen gesteld aan het te gebruiken materieel. Nieuwe bussen moeten aan steeds strengere emissienormen uitgedrukt in euronormen voldoen. Dit leidt tot snellere vervanging van de openbaarvervoerbussen.

Gemiddelde leeftijd autobussen op 1 januari

Gemiddelde leeftijd autobussen op 1 januari

9 op de 10 lijndienstbussen gebruiken diesel

Hoewel het aandeel met een dieselmotor sinds 2002 is gedaald, reed begin 2010 nog steeds 91 procent van de lijndienstbussen op diesel. De uitstoot van schadelijke stoffen is bij nieuwe dieselbussen sterk afgenomen. Het aandeel lijndienstbussen dat gebruik maakt van gas, nam toe tot 6 procent.

Elektrische en hybride bussen vormen minder dan 1 procent van de lijndienstbussen. Drie kwart hiervan zijn trolleybussen. Het gaat om ruim 40 trolleybussen die in Arnhem rijden.

Lijndienstbussen naar brandstofsoort op 1 januari

Lijndienstbussen naar brandstofsoort op 1 januari

Lijndienstbussen rijden jaarlijks gemiddeld meer dan touringcarbussen

Nederlandse autobussen legden in 2009 in totaal ruim 710 miljoen kilometer af. Lijndienstbussen namen hiervan bijna twee derde voor hun rekening. Ten opzichte van 2001 kwam het totaal aantal gereden kilometers van lijndienstbussen in 2009 ruim 10 procent hoger uit. De totale afstand die door touringcarbussen afgelegd werd, daalde in deze periode met 16 procent.

Een lijndienstbus maakt jaarlijks gemiddeld meer kilometers dan een touringcarbus. In 2008 werd door een gemiddelde lijndienstbus 67 duizend kilometer afgelegd, tegenover 41 duizend kilometer door een touringcarbus.

Door autobussen afgelegde afstand

Door autobussen afgelegde afstand

Ger Moritz

Bron: